Hvorfor vælge økologisk rengøring?

Grundig rengøring er vigtigt for at sikre et godt indeklima i vores hjem og på vores arbejdsplads, som er de steder, vi befinder os langt størstedelen af døgnets timer. Mange konventionelle rengøringsmidler indeholder sundhedsskadelige stoffer, noget vi ofte overser i jagten på effektiv rengøring.

Læs på etiketten

Læser man nøje på etiketterne, vil man ofte finde advarsler som; ”opbevares utilgængeligt for børn”, ”undgå indånding” og ”skyl og tør hænderne efter kontakt”. Midlerne kan nemlig indeholde stoffer, der kan give allergi, virker hormonforstyrrende eller mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er altså ikke småting, vi udsætter os selv og vores familie for med de rutinemæssige sving med vaskekluden.

Husk miljøet - også når det gælder rengøring

Rengøringsmidler indeholder derudover også en række stoffer, der belaster miljøet. De havner i kloakken med spildevandet, og selv efter en tur i rensningsanlæg slipper en del skadelige og svært nedbrydelige stoffer ud i vandmiljøet. Her belaster de sårbare økosystemer og påvirker fisk og organismer.

Miljøvenlige rengøringsmidler er lige så effektive som de traditionelle produkter

Det er en myte, at miljøvenlige rengøringsmidler ikke er lige så effektive som konventionelle. Miljømærkede rengøringsmidler er ligeså grundige som almindelige, men de tager også hensyn til mennesker og naturen.

Forbrugerkemi.dk og Miljøstyrelsen anbefaler miljømærkede produkter

På hjemmesiden forbrugerkemi.dk kan man læse meget mere om de forskellige problematiske stoffer i rengøringsmidler og deres virkninger på menneske og miljø.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række råd omkring rengøringsmidler, hvor de anbefaler, at man vælger miljømærkede produkter og går udenom faremærker, klor, luftfriskere og desinficerende midler. Desuden understreges det, at man sørger for at benytte de rette doser og beskytter huden.

Øko Clean er løsningen

Øko Clean gør det let for dig at leve op til anbefalingerne og sikre din familie (/din arbejdsplads) det optimale indeklima uden sundhedsskadelige stoffer. Samtidig gør du noget godt for miljø og dyreliv ved at støtte bæredygtige produkter og minimere miljøbelastende stoffer.